Članice Športsko Ribolovnog Saveza Varaždinske Županije

Športsko ribolovni savez Varaždinske županije je savez ribolovnih udruga na području Varaždinske županije. U savez je učlanjeno 17 ribolovnih udruga sa 2815 članova, u 2010.g...

ŠRSVŽ-e ne gospodari ribolovnim vodama na području županije, već to pravo ima zasebno 12 ribolovnih udruga, a 4 su bez ribolovnih voda.

ŠRSVŽ-e provodi športsko, ribolovna natjecanja, u lovu ribe i drugim disciplinama na nivou županije, III Zone i HŠRS-a, registracije natjecatelja, ribičke ispite, ribočuvarske ispite, prikuplja članarinu HŠRS-a od članica, raspodjeljuje sredstva od donacija HŠRS-a i Varaždinske županije na članice ( za poribljavanje otvorenih voda autohtonim vrstama riba, nastup na Sajmu lova i ribolova, tiskanje informacija o ribolovnim udrugama, programe rada s mladim ribolovcima i druge aktivnosti od zajedničkog interesa za udruge i ribolovce u županiji ).

Više o svakoj članici možete saznati tako da kliknete na njeno ime sa lijeve strane...